Covid19 update: Make FREE use of our listings tool to update your online business information on 50+ platforms in one go.     WATCH NOW

Privacy Policy

Tijdens je gebruik van onze social Wi-Fi dienst zullen wij gegevens over jou verzamelen. Wij nemen jouw privacy uiteraard zeer serieus en zullen gegevens over jou op een veilige manier verzamelen en verwerken. Om jouw privacy te waarborgen, handelen wij altijd in overeenstemming met de nieuwe Europese wetgeving (General Data Protection Regulation). Op deze pagina staat ons Privacy Beleid, waarin we je duidelijk willen informeren welke persoonlijke data wij van jou verwerken en waarom. We raden je aan dit aandachtig door te nemen, voordat je ermee akkoord gaat.

1. Wie is Internet Access?

Internet Access is een besloten vennootschap, kantoorhoudende te (1017 ND) Amsterdam, aan de Leidsegracht 107, Amsterdam (KvK nummer 64725561). Internet Access is een dochteronderneming van SO Connect Group, een besloten vennootschap, kantoorhoudende te (1017 ND) Amsterdam, aan de Leidsegracht 107, Amsterdam (KvK nummer 56838182).

SO Connect biedt een dienst aan, die consumenten gratis de mogelijkheid biedt om verbinding te maken met internet. Om een goed gebruik van de dienst mogelijk te maken en de dienst voor consumenten gratis aan te kunnen bieden, worden er tijdens het gebruik van de dienst bepaalde gegevens over jou verzameld door Internet Access en deze kunnen ook gedeeld worden met derden als hier toestemming voor is gegeven. Hieronder leggen wij uit welke gegevens door ons worden verzameld, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en met wie wij deze gegevens delen.

2. Welke gegevens worden door Internet Access verzameld en verwerkt?

Welke gegevens er worden verzameld, hangt onder andere af van de manier waarop je verbinding maakt met de social Wi-Fi dienst van SO Connect. Je kunt verbinding maken met behulp van je social media profiel, of door het achterlaten van je e-mailadres, of direct online gaan zonder enige persoonlijke data achter te laten.

Social media profiel
Om gebruik te kunnen maken van de social Wi-Fi dienst van SO Connect, kun je inloggen met een social media profiel. Internet Access verzamelt in dat geval de algemene gegevens van je social media profiel. De gegevens die we dan verzamelen, worden overigens doorgaans door het betreffende social media platform (zoals bijv. Facebook) nog gespecificeerd vóórdat je inlogt.

E-mailadres
Een tweede mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de social Wi-Fi dienst van SO Connect, is door het verstrekken van je e-mailadres. Afhankelijk van de locatie van waar je gebruikmaakt van de social Wi-Fi dienst, verstrek je optioneel ook gegevens zoals geslacht, geboortedatum, naam, postcode, mobiel nummer. De exacte gegevens die we verzamelen zie je tijdens de loginprocedure.

Apparaatgegevens
Wanneer je van de social Wi-Fi dienst gebruik maakt, verwerkt Internet Access bepaalde informatie over het apparaat waarmee je verbinding maakt en de browser die je gebruikt. Zodra je verbinding maakt met een router registreren wij (i) het IP- en MAC-adres van het apparaat dat je gebruikt om verbinding te maken, (ii) de zogenaamde user-agent zoals browser type/versie en telefoon type/versie, en (iii) het type browser en het computersysteem dat je gebruikt, (iv) de locatie waar de connectie is gemaakt . Deze gegevens slaan wij op bij de eerste maal wanneer je verbinding maakt met de SO Connect hotspot en wanneer je terugkeert naar de nabije omgeving van dezelfde of een andere SO Connect hotspot wereldwijd, tenzij jij expliciet hebt aangegeven dit niet te willen.

WIFI
Op het moment dat je via de SO Connect APP van de social Wi-Fi dienst gebruik maakt, verwerken wij ook zogenaamde IDFA en AAID gegevens over je. Dit betreffen kort gezegd reclame identificerende gegevens.

Bezochte websites
Wij bewaren geen informatie over welke websites je bezoekt. Het kan echter wel mogelijk zijn dat Internet Access, bijvoorbeeld in verband met een wettelijke verplichting, controleert of de website die je probeert te bezoeken ongewenste content bevat. Dat doen we door middel van een controle van de domeinnaam en/of het IP-adres van de website die je bezoekt.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?

Door de social Wi-Fi dienst te gebruiken, kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Safari, Chrome, of Internet Explorer) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.

SO Connect maakt gebruik van technische en functionele cookies, die nodig zijn om de social Wi-Fi dienst op een gebruiksvriendelijke manier te leveren, de verbinding mogelijk te maken of om informatie verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de dienst. De websites of de diensten die je met behulp van de social Wi-Fi dienst bezoekt, gebruiken in veel gevallen ook andere cookies. Wij hebben geen controle over de cookies die door de diensten of websites van derden op jouw apparatuur worden geplaatst. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Ons Privacy Beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Internet Access via de social Wi-Fi dienst worden verwerkt. Internet Access accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de websites die je bezoekt gebruik kunt maken. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

4. Voor welke doeleinden zal Internet Access jou gegevens gebruiken?

Internet Access zal jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken.

  • Om jouw gebruik van de social Wi-Fi dienst mogelijk te maken.
  • Om je informatie toe te zenden omtrent de diensten van Internet Access en SO Connect. Wij willen je op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zullen wij het jou laten weten. Ook kan Internet Access of SO Connect je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Mocht je geen e-mailberichten van ons willen ontvangen, dan kun je je afmelden via https://soconnect.com/opt-out. Een mogelijkheid om je af te melden is tevens in elke e-mail die door ons aan jou wordt gestuurd opgenomen.
  • Om de dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
  • Om de dienst van SO Connect voor jou gratis te houden delen wij ook bepaalde gegevens met onze partners. Wij zullen alleen jouw persoonlijke data met derden partijen delen als daar nadrukkelijk en uitsluitend toestemming voor is gegeven tijdens de login procedure. Een volledige actuele lijst met onze partners, welke gegevens wij aan deze partners kunnen verstrekken, en wat deze partners hier mee doen kun je hier vinden: https://soconnect.com/partner-list-nl/

Wanneer je gebruik maakt van de social Wi-Fi dienst, zul je mogelijk ook gebruik maken van diensten en websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Ons privacy beleid heeft alleen betrekking op gegevens die via de social Wi-Fi dienst over jou zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt Internet Access jouw gegevens?

Internet Access zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Hoe kan je jouw gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen (opt-out en recht op vergetelheid)?

Als je je gegevens wilt verwijderen, kan je een email sturen naar privacy@soconnect.com of ga naar https://soconnect.com/opt-out om je uit te schrijven. Wij zullen de gevraagde informatie binnen 4 weken verwerken, waarbij we mogelijk wel eerst zullen vragen om een legitimatiebewijs.

Als je vragen hebt over welke informatie wij over jou hebben verzameld is het mogelijk om een email te sturen naar privacy@soconnect.io en daarin te vermelden welke gegevens u graag zou willen inzien. Wij zorgen dat er een overzicht wordt gestuurd met de informatie die wij hebben verzameld.

Als er toestemming is gegeven om persoonlijke data te gebruiken door ons of partners voor (direct) marketing is het mogelijk om deze toestemming in te trekken via https://soconnect.com/opt-out.

Als je het niet eens bent met de informatie die wij verzamelen of niet juist omgaan met je privacy rechten verzoeken wij om een email te sturen naar privacy@soconnect.com.

We zullen de aanvraag binnen 4 weken behandelen. Mocht het nodig zijn kunnen wij altijd om extra informatie vragen om je identiteit te controleren.

Kinderen
Mocht je vermoeden dat een kind onder de 16 jaar gegevens aan ons heeft verstrekt, dan verzoeken wij de ouder of voogd contact met ons op te nemen om te zorgen dat deze gegevens worden verwijderd.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Internet Access gelieerde ondernemingen en/of adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voor zover nodig, mee in dat jouw gegevens naar landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht Internet Access hier op enig moment toe overgaan, dan zal je hierover altijd eerst worden geïnformeerd.

8. Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd?

Dit Privacy Beleid kan worden gewijzigd. Controleer daarom altijd of onze Privacy Statement is gewijzigd wanneer je opnieuw gebruikmaakt van de social Wi-Fi dienst van SO Connect.

9. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Beleid dan kun je een e-mail sturen aan privacy@soconnect.com of een email sturen naar Rion Rijker (Data Privacy Officer, SO Connect) privacyofficer@soconnect.com